Chính sách bảo mật

Tại burgerbites-in.com, quyền riêng tư của khách truy cập là điều quan trọng nhất đối với chúng tôi. Chính sách quyền riêng tư này nêu rõ các loại thông tin cá nhân được burgerbites-in.com nhận và thu thập cũng như cách sử dụng thông tin đó.

Các yêu cầu quảng cáo của Google có thể được tóm tắt bằng Nguyên tắc quảng cáo của Google. Chúng được đưa ra để mang lại trải nghiệm tích cực cho người dùng. https://support.google.com/adwordspolicy/answer/1316548?hl=vi

Chúng tôi sử dụng Quảng cáo Google AdSense trên trang web của chúng tôi.

Google, với tư cách là nhà cung cấp bên thứ ba, sử dụng cookie để phân phát quảng cáo trên trang web của chúng tôi. Việc Google sử dụng cookie DART cho phép nó phân phát quảng cáo tới người dùng của chúng tôi dựa trên những lần truy cập trước đó vào trang web của chúng tôi và các trang web khác trên Internet. Người dùng có thể từ chối sử dụng cookie DART bằng cách truy cập chính sách bảo mật của Quảng cáo Google và Mạng Nội dung.

Chúng tôi đã thực hiện như sau:

  • Tiếp thị lại với Google AdSense
  • Báo cáo hiển thị trên Mạng hiển thị của Google
  • Báo cáo nhân khẩu học và sở thích
  • Tích hợp nền tảng DoubleClick

Chúng tôi cùng với các nhà cung cấp bên thứ ba, chẳng hạn như Google sử dụng cookie của bên thứ nhất (chẳng hạn như cookie Google Analytics) và cookie của bên thứ ba (chẳng hạn như cookie DoubleClick) hoặc các mã nhận dạng bên thứ ba khác cùng nhau để tổng hợp dữ liệu về tương tác của người dùng với số lần hiển thị quảng cáo và các chức năng dịch vụ quảng cáo khác có liên quan đến trang web của chúng tôi.

Thu thập và sử dụng thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ người dùng khi họ đăng ký trên trang web của chúng tôi, đặt hàng hoặc đăng ký nhận bản tin của chúng tôi. Thông tin được thu thập có thể bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ gửi thư và số điện thoại. Chúng tôi sử dụng thông tin này để xử lý đơn đặt hàng, gửi bản tin và liên lạc với khách hàng của mình.

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin phi cá nhân, chẳng hạn như loại trình duyệt, địa chỉ IP, trang web giới thiệu và các trang được truy cập trên trang web của chúng tôi. Thông tin này được sử dụng để cải thiện trang web của chúng tôi và cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Chia sẻ thông tin

Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc cho thuê thông tin cá nhân của người dùng cho bên thứ ba. Tuy nhiên, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba đáng tin cậy, những người hỗ trợ chúng tôi điều hành trang web, tiến hành hoạt động kinh doanh hoặc phục vụ bạn.

Bảo vệ

Chúng tôi thực hiện các biện pháp phòng ngừa hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng khỏi bị truy cập, thay đổi hoặc tiết lộ trái phép. Chúng tôi sử dụng máy chủ và mã hóa an toàn để đảm bảo tính bảo mật cho thông tin của người dùng.

Bánh quy

burgerbites-in.com sử dụng cookie để lưu trữ thông tin về tùy chọn của khách truy cập, ghi lại thông tin cụ thể của người dùng trên những trang mà người dùng truy cập hoặc truy cập và tùy chỉnh nội dung trang web dựa trên loại trình duyệt của khách truy cập hoặc thông tin khác mà khách truy cập gửi qua trình duyệt của họ.

Những thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này

Chúng tôi có quyền sửa đổi hoặc cập nhật Chính sách quyền riêng tư này bất cứ lúc nào. Người dùng được khuyến khích xem lại trang này thường xuyên để biết bất kỳ thay đổi nào.

Thông tin liên lạc

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ info@burgerbites-in.com.

Scroll to Top